w

Neuzeneuzeboekje

Verbetersleutel werkboek C

 

Bewerkingen sprong 7, 8, 9 en 10

Les 81: alle bewerkingen met natuurlijke getallen

Les 86: natuurlijke getallen delen door kommagetallen
https://www.youtube.com/watch?v=b6cXpQDnvaw 

Minitoets les 86 >>

Les 88: hoofdrekenen met kommagetallen
https://www.youtube.com/watch?v=hm3t8c6iLjo 

Minitoets les 88 >>

Les 93: kommagetallen delen door elkaar
https://www.youtube.com/watch?v=_P7HGXth3Og 

Minitoets les 93 >> 

Les 98: bruto, tarra, netto
https://www.youtube.com/watch?v=0i0JEMAI-1M 

Minitoets les 98 >>

Les 106: breuken optellen en aftrekken
https://www.youtube.com/watch?v=KdVCEg3h9KE 

Minitoets les 106 >>

Les 108: volgorde van bewerkingen, werken met haakjes
https://www.youtube.com/watch?v=Pfx9miBNjRM 

Les 109: de ongelijke verdeling
https://www.youtube.com/watch?v=dtdoPQ4HSWo 
https://www.youtube.com/watch?v=JMUIUgDY_g8
OEFENSITE

Les 109 extra oefening >>

Les 110: inkoopprijs, verkoopprijs, winst en verlies
https://www.youtube.com/watch?v=8iDs0GWO17I 

Les 118: afronden en schattingsstrategieën

Les 119: een breuk delen door een natuurlijk getal
https://www.youtube.com/watch?v=7sg7pfkliMM 

Les 119 extra oefening >> 

Les 125: breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
https://www.youtube.com/watch?v=pC68ijiJ4Jw 

Minitoets les 125 >>

Les 127: kapitaal, interest, percentages
https://www.youtube.com/watch?v=6rE8j-pPNbM 

Herhaling p. 23, 24, 44, 46 (oef. 6 en 7), 69, 70, 71, 93 en 94

 

 

Cijferen sprong 7, 8, 9 en 10

Schattend rekenen d.m.v. afronding.
Optellen met kommagetallen (bv. 9887,5 + 4101,61 = …)
Aftrekken met kommagetallen (bv. 1092,15 – 68,3 = …)
Vermenigvuldigen met natuurlijke getallen (bv. 608 x 72 = …)
Vermenigvuldigen met kommagetallen (bv. 72,5 x 4,3 = 311,75)
Delen met kommagetallen en restbepaling tot op 0,01 (bv. 7182,3 : 7 = 1026,04 met rest 0,02)
Delen met een deler groter dan 10: schrijf de tafel uit!

Les 82: kommagetal delen door een natuurlijk getal
https://www.youtube.com/watch?v=khi7tU6G6mA 

Les 94: een natuurlijk getal delen door een natuurlijk getal (bv. 661 : 21 = …)
https://www.youtube.com/watch?v=khi7tU6G6mA 

Les 95: optellen en aftrekken
https://www.youtube.com/watch?v=eptYfVxo_Zg 

Les 107: een natuurlijk getal delen door een kommagetal (bv. 434 : 4,1 = …)
https://www.youtube.com/watch?v=2cYGFVQiyQU 

Herhaling p. 25, 45, 46 en 71

CIJFEROEFENINGEN

OPTELLEN LEVEL 1 (eerst schatten!)

15099,8 + 16088,24 =  31188,04   (schik de komma’s netjes onder elkaar)
8718,31 + 516,69 =    9235     (schik de komma’s netjes onder elkaar)

OPTELLEN LEVEL 2 (eerst schatten!)

518 + 13,93 + 664,192 =  1196,122   (schik de komma’s netjes onder elkaar)
124,6 + 512 + 66,94 =    703,54    (schik de komma’s netjes onder elkaar)

AFTREKKEN LEVEL 1  (eerst schatten!)

8991 – 6677,3 =    2313,7    (schik de komma’s netjes onder elkaar, ga lenen als nodig)
1034 – 658,6 =    375,4    (schik de komma’s netjes onder elkaar, ga lenen als nodig)

AFTREKKEN LEVEL 2 (eerst schatten!) 

7109,49 – 555,55 =   6553,94    (schik de komma’s netjes onder elkaar, ga lenen als nodig)
10000 – 9518,41 =    481,59    (schik de komma’s netjes onder elkaar, ga lenen als nodig)

VERMENIGVULDIGEN LEVEL 1 (eerst schatten!) 

689 x 42 =  28938   (vergeet de nul niet)
518 x 37 =  19166  (vergeet de nul niet)

VERMENIGVULDIGEN LEVEL 2 (eerst schatten!) 

8,41 x 2,9 =   24,389   (tel het aantal cijfers na de komma in de opgave = aantal cijfers in je uitkomst én kijk naar je schatting)
139 x 67 =  9313   (tel het aantal cijfers na de komma in de opgave = aantal cijfers in je uitkomst én kijk naar je schatting)

VERMENIGVULDIGEN LEVEL 3 (eerst schatten!) 

545 x 19,3 =  10518,5    (tel het aantal cijfers na de komma in de opgave = aantal cijfers in je uitkomst én kijk naar je schatting)
63,1 x 1,25 =    78,875  (tel het aantal cijfers na de komma in de opgave = aantal cijfers in je uitkomst én kijk naar je schatting)

DELEN LEVEL 1 (eerst schatten!)

520 : 6 =   86,6 rest 0,4  (reken uit tot 1 cijfer na de komma, gebruik een kommalijn)
4401,3 : 7 =   628,75 rest 0,05  (reken uit tot 2 cijfers na de komma, gebruik een kommalijn)
925,46 : 5 =   185,092 rest 0  (reken uit tot 3 cijfers na de komma, gebruik een kommalijn)

DELEN LEVEL 2 (eerst schatten!)

2571 : 13 =  197,76 rest 0,12   (reken uit tot 2 cijfers na de komma, gebruik een kommalijn, schrijf de tafel van 13 eerst uit tot 130)
6698 : 21 =  318,95 rest 0,05  (reken uit tot 2 cijfers na de komma, gebruik een kommalijn, schrijf de tafel van 21 eerst uit tot 210)
1509 : 32 =  47,15 rest 0,20   (reken uit tot 2 cijfers na de komma, gebruik een kommalijn, schrijf de tafel van 32 eerst uit tot 320)

DELEN LEVEL 3 (eerst schatten!) 

Werkwijze: je moet eerst de komma uit de deler wegwerken en vervolgens cijferen.
Bv. 198,4 : 4,2 >> deeltal en deler x 10 >> 1984 : 42 = …

806,4 : 1,5 =   537,6  rest 0   (reken uit tot 2 cijfers na de komma, gebruik een kommalijn)
549,5 : 2,2 =   249,77 rest 0,06  (reken uit tot 2 cijfers na de komma, gebruik een kommalijn)

 

Getallenkennis sprong 7, 8, 9 en 10 

Les 79: percenten
https://www.youtube.com/watch?v=r2SoNDnF1Bw 

Les 80: temperatuur
https://www.youtube.com/watch?v=wxS4Tn74RZo
MINI-TOETS

Les 85: verhoudingen omzetten in breuken en percenten
https://www.youtube.com/watch?v=YVyBFsPDitw
MINI-TOETS 

Les 87: gemiddelde en mediaan
https://www.youtube.com/watch?v=wTAJBXJAb5c (gemiddelde)
https://www.youtube.com/watch?v=L-ls1jtE9Vk (mediaan)
MINI-TOETS

Les 99: grootst gemeenschappelijke deler
https://www.youtube.com/watch?v=HAcB20LT_QQ
MINI-TOETS

Les 100: kruistabel, staaf- en cirkeldiagram, lijngrafiek
https://www.youtube.com/watch?v=MycaW-aUK10 (staafdiagram maken)
https://www.youtube.com/watch?v=QsIXOw3niwU (cirkeldiagram)
https://www.youtube.com/watch?v=PPoaSZJbfEA (lijngrafiek)
MINI-TOETS

Les 105: kleinst gemeenschappelijke veelvoud
https://www.youtube.com/watch?v=HAcB20LT_QQ
MINI-TOETS

Les 111: schaal
https://www.youtube.com/watch?v=_M_yxOT97uU
MINI-TOETS

Les 112: getallen tot 10 000 000 en negatieve getallen
https://www.youtube.com/watch?v=Iio4cyoVKrg
MINI-TOETS

Les 120: schaal
https://www.youtube.com/watch?v=_M_yxOT97uU

Les 123: Romeinse cijfers
https://www.youtube.com/watch?v=MvtLJZhyTeM
OEFENSITE

Les 124: deelbaarheid van getallen door 2, 4, 5, 10, 25, 100 en 1000
https://www.youtube.com/watch?v=krzjEeUUHMw
MINI-TOETS

Herhaling p. 22, 23, 44, 67, 68, 69 , 91 en 92

Ik Vervang Xanders Lekkere Citroenen Door Mandarijnen 

rom cijfers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metend rekenen sprong 7, 8, 9 en 10 

Les 83: omtrek en oppervlakte van rechthoek, vierkant, parallellogram en driehoek
https://www.youtube.com/watch?v=Z16VzpfdNmk (oppervlakte rechthoek en vierkant)
https://www.youtube.com/watch?v=KSpgXcrOKfg (oppervlakte parallellogram)
https://www.youtube.com/watch?v=PcONdU_VtRs (oppervlakte driehoek)

Les 96: omtrek en oppervlakte en de ruit
https://www.youtube.com/watch?v=8f6Dq3G3j1Y&t=66s 

Les 97: omtrek en oppervlakte van het trapezium
https://www.youtube.com/watch?v=3iVXoDPxolI 

Les 113: omtrek en oppervlakte van regelmatige en onregelmatige veelhoeken
https://www.youtube.com/watch?v=G6zM7JcDvb4 

Les 121: omtrek en oppervlakte van onregelmatige veelhoeken en van niet-veelhoeken
https://www.youtube.com/watch?v=DaCG21HZ1M8 

Herhaling p. 25, 26, 47, 72, 94 en 95

Meetkunde sprong 7, 8, 9 en 10 

Les 84: symmetrie
https://www.youtube.com/watch?v=fHmGSQ044iQ 

Les 92: vlakke figuren
https://www.youtube.com/watch?v=m18nB_vvexU 

Les 101: de cirkel
https://www.youtube.com/watch?v=CuGglUAvP7U 

Les 114: spiegelingen, symmetrie en knipfiguren
https://www.youtube.com/watch?v=jCrfeZ5ykTI 

Les 122:  veelvlakken en niet-veelvlakken
https://www.youtube.com/watch?v=MQRHCIQJ6Oo 

Les 126: ontwikkeling van kubus, balk en cilinder
https://www.youtube.com/watch?v=qedQqEwwCdw (kubus)
https://www.youtube.com/watch?v=UopWBm7ZeXM (cilinder)
https://www.youtube.com/watch?v=fQc6nF22jvI&t=4s (kubus en balk)

Herhaling p. 26, 47, 48, 72 en 96

 

verbetersleutel werkboek 5B

 Metend rekenen sprong 4,5,6 – CHECK DE YOUTUBE VIDEO’S !

Les 47: oppervlaktematen
https://www.youtube.com/watch?v=eYr0QgQTBfw
Les 48: hoeken vergelijken en hoeken meten
https://www.youtube.com/watch?v=v2XFigXLUcw&t=2s
Les 62: oppervlaktematen en landmaten
https://www.youtube.com/watch?v=mTt4sUEw96o
Les 69: lengte, inhoud, gewicht, tijd en geld
https://www.youtube.com/watch?v=6BFrYrPzewU (lengte)
https://www.youtube.com/watch?v=GXyv9ECRuzY (inhoud)
https://www.youtube.com/watch?v=_GCrVO8uY14 (gewicht)
Les 74: omtrek en oppervlakte
https://www.youtube.com/watch?v=BF2ZIWzFHW8 (omtrek meten)
https://www.youtube.com/watch?v=Z16VzpfdNmk (oppervlakte rechthoek en vierkant)
https://www.youtube.com/watch?v=KSpgXcrOKfg (oppervlakte parallellogram)
Les 75: de oppervlakte van een driehoek
https://www.youtube.com/watch?v=PcONdU_VtRs (oppervlakte driehoek)

Herhaling p. 26 en 27, p. 52 en 53, p. 78 en 79

oppervlakteformules meetkundige figuren

oppervlaktematen

Meetkunde sprong 4,5,6

Les 44: ruimte oriëntatie routes en coördinaten
https://www.youtube.com/watch?v=uo2vpv281Aw
Les 49 : vierkant, rechthoek, ruit, parallellogram en trapezium
https://www.youtube.com/watch?v=fr0YIrdHhQc
Les 57: driehoeken
https://www.youtube.com/watch?v=ZSFJ9cG2WTg
Les 59: diagonalen
https://www.youtube.com/watch?v=3kNWMxeMKxA
Les 71: vierhoeken classificeren en construeren
https://www.youtube.com/watch?v=qXUAsmUXLLE 
Les 73: driehoeken tekenen
https://www.youtube.com/watch?v=v2XFigXLUcw&t=2s

Herhaling p. 27 en 28, p. 53 en 54, p. 80

________________________________

Getallenkennis sprong 4,5,6

Les 40: natuurlijke gatllen tot 1 000 000
Les 43: van kommagetal naar breuk en omgekeerd
Les 45: afronden en schatten
Les 53: percenten
Les 54: breuken, kommagetallen en percenten
Les 58: percent berekenen (1)
Les 66: percent berekenen (2)
Les 70: verhoudingen
Les 72: percent berkenen (3)

Herhaling p. 24, p. 49 en 50, p. 75, 76 en 77

Bewerkingen: hoofdrekenen sprong 4, 5, 6

Bewerkingen sprong 456 rekenwijzen hulpmiddel >>>

Les 41: kommagetallen delen door een natuurlijk getal
Bv. 5,4 : 6 = 54 t : 6 = 9 t = 0,9

Minitoets >>>

Les 46: kommagetallen vermenigvuldigen met 10, 100, en 1000 en 10 000 en met 5, 25 en 50
x 10 -> de komma schuift 1 plaats naar rechts   Bv.  6,7 x 10 = 67,0
x 100 -> de komma schuift 2 plaatsen naar rechts   Bv.  1,23 x 100 = 123,00
x 5 -> eerst x 10, dan : 2  Bv. 6,8 x 5 = 6,8 x 10 : 2 = 68,0 : 2 = 34,0
x 25 -> eerst x 100, dan : 4  Bv.  64 x 25 = 64 x 100 : 4 = 6400 : 4 = 1500 + 100 = 1600
x 50 -> eerst x 100, dan : 2  Bv. 8,8 x 50 = 8,8 x 100 : 2 = 880 : 2 = 440

Minitoets >>>

Les 55: een natuurlijk getal vermenigvuldigen met een breuk en omgekeerd
Vermenigvuldig enkel de teller met het natuurlijk getal. Bv. 1/5 x 3 = 3/5
Vereenvoudig waar mogelijk en haal de gehelen eruit.  Bv. 6/5 = 1 en 1/5

Minitoets >>>

Les 56: kommagetal x kommagetal
Schrijf de kommagetallen als een breuk op 10 of 100.
Vermenig de tellers met elkaar, en vermenigvuldig de noemers met elkaar.
Bv. 0,4 x 0,8 = 4/10 x 8/10 = 32/100 = 0,32
Bv. 6,2 x 0,3 = 62/10 x 3/10 = 186/100 = 1,86

Minitoets >>>

Les 61: natuurlijke getallen delen door 10, 100, 1000 en 10 000 en door 5, 25 en 50
Les 67: kommagetallen delen door 10 en 100, en door 5, 25 en 5
: 10 -> de komma schuift 1 plaats naar links  Bv. 3,9  : 10 = 0,39
: 100 -> de komma schuift 2 plaatsen naar links  Bv. 5,4 : 100 = 0,054
: 5 -> eerst : 10, dan x 2  Bv. 8,4 : 5 = 8,4 : 10 x 2 = 0,84 x 2 = 1,68
: 25 -> eerst : 100, dan x 4  Bv. 4 : 25 = 4 : 100 x 4 = 0,04 x 4 = 0,16
: 50 -> eerst : 100, dan x 2  Bv. 72 : 50 = 72 : 100 x 2 = 0,72 x 2 = 1,44

Minitoets >>>

Herhaling p. 25, p. 50 en 51, p. 77

Bewerkingen: cijferen sprong 4,5,6

Les 42: natuurlijke getallen met elkaar vermenigvuldigen
Les 60: natuurlijk getal x kommagetal
Les 68: kommagetallen met elkaar vermenigvuldigen

Herhaling p. 25, p. 51 en 52, p. 77 en 78

Extra oefeningen – maak een schatting en reken cijferend uit
sprong 4,5,6 herhaling cijferen verbetersleutel

Optellen
Zet de komma’s netjes onder elkaar, vul aan met nullen achteraan. 

123,45 + 678,9 = …
7 175,3  +  9 095,43 = …

Aftrekken
Zet de komma’s netjes onder elkaar, vul aan met nullen achteraan.
1001,3 – 719,82 = …
9516,8 – 6666,6 = …

Vermenigvuldigen
– Zet het getal met de meeste cijfers bovenaan.
– Tel het aantal getallen na de komma.
– Je uitkomst heeft evenveel getallen na de komma!
82 x 673 = …
621 x 704 = …
9,19 x 35 = …
77,5 x 12,5 = …
84,7 x 2,36 = …

Delen
– Deel tot op 2 cijfers na de komma: vul aan in je deeltal.
– Schrijf de tafel van de deler op.
– Vergeet je komma niet mee te laten zakken.
– Let op met die rest, die telt ook 2 cijfers na de komma.
907,10 : 7 = … met rest …
6930,82 : 4 = … met rest …

______________________________

Getallenkennis boek A sprong 1, 2 en 3

Sprong 1 les 2 – natuurlijke getallen tot 100 000
Sprong 1 les 6 – kommagetallen
Sprong 2 les 14 – de breuk als operator
Sprong 2 les 19 – de breuk als rationaal getal
Sprong 2 les 23 – verhoudingen en kansen
Sprong 3 les 27 – diagrammen en grafieken – bekijk hier het kopieerblad!
Sprong 3 les 33 – breuken herstructureren en gelijknamige breuken optellen en aftrekken

Herhalingen p. 24, p. 51-52 en p. 76-77! 

Bewerkingen – handig rekenen boek A sprong 1, 2 en 3

(Sprong 1 les 1 – stapsgewijs aan het werk)
Sprong 1 les 3 – natuurlijke getallen optellen en aftrekken
Sprong 1 les 7 – natuurlijk getallen en kommagetallen optellen en aftrekken
https://www.youtube.com/watch?v=xAKyPDI8hgc
Sprong 2 les 15 – natuurlijke getallen vermenigvuldigen TExTE
https://www.youtube.com/watch?v=FjhioaHY_Uw
Sprong 2 les 20 – natuurlijke getallen x5, x25 en x50 en x machten en veelvouden van 10
https://www.youtube.com/watch?v=_j7FymWccTU
Sprong 3 les 28 – natuurlijke getallen vermenigvuldigen met kommagetallen
https://www.youtube.com/watch?v=fPOqZlkgSPQ
https://www.youtube.com/watch?v=bWEAF3ZeVL4
Sprong 3 les 29 – de zakrekenmachine
Sprong 3 les 35 – natuurlijke getallen delen door natuurlijke getallen
https://www.youtube.com/watch?v=kebMrMfH9T8

Herhalingen p. 25, p. 52 en p. 78-79 ! 

Download hier de toetswijzer!

Bewerkingen – cijferen boek A sprong 1, 2 en 3

Opstartles – waarom cijferen, wat zijn de valkuilen, werkwijze, + – x :
Maak het jezelf bij schatten gemakkelijk. Bij x en : denk je aan de (grote) tafels!
Sprong 1 les 8 – natuurlijke getallen en kommagetallen cijferend optellen
https://www.youtube.com/watch?v=eptYfVxo_Zg
Sprong 2 les 16 – natuurlijke getallen en kommagetallen cijferen aftrekken
https://www.youtube.com/watch?v=eptYfVxo_Zg
Sprong 3 les 30 – cijferend vermenigvuldigen met twee getallen
https://www.youtube.com/watch?v=lIXvnrfc6Bk
Sprong 3 les 36 – kommagetallen en natuurlijke getallen delen door een natuurlijk getal tot op 0,01
https://www.youtube.com/watch?v=khi7tU6G6mA 

Herhalingen p. 26, p. 52 en p. 78 en 79! 

Metend rekenen   boek A sprong 1, 2 en 3

Sprong 1 les 4 – lengte
https://www.youtube.com/watch?v=6BFrYrPzewU
Sprong 1 les 9 – inhoud
https://www.youtube.com/watch?v=GXyv9ECRuzY
Sprong 2 les 17 – gewicht
https://www.youtube.com/watch?v=_GCrVO8uY14 
Sprong 2 les 21 – geld
https://www.youtube.com/watch?v=ZS-BciZ2UVA
Sprong 3 les 31 – tijdsduur berekenen
https://www.youtube.com/watch?v=04OO6BA_cN8

Download hier de tabellen (lengte, inhoud en gewicht) 
tabellen lengte gewicht en inhoud

Herhalingen p. 27, p. 53 en p. 79 en 80! 

Meetkunde boek A sprong 1, 2 en 3

Sprong 1 les 5 – evenwijdigheid en loodrechte stand
Sprong 1 les 10 – spiegelingen
Sprong 2 les 18 – ruimtelijke oriëntatie plaatsbeschrijving
Sprong 2 les 22 – kijklijnen
Sprong 3 les 32 – zich mentaal verplaatsen in de ruimte