w

 

 

 

Neuzeneuzeboekje 5de

verbetersleutel werkboek 5B

Bewerkingen: cijferen sprong 4,5,6

Les 42: natuurlijke getallen met elkaar vermenigvuldigen
Les 60: natuurlijk getal x kommagetal
Les 68: kommagetallen met elkaar vermenigvuldigen

Herhaling p. 25, p. 51 en 52, p. 77 en 78

Extra oefeningen – maak een schatting en reken cijferend uit 
sprong 4,5,6 herhaling cijferen verbetersleutel

Optellen
Zet de komma’s netjes onder elkaar, vul aan met nullen achteraan. 

123,45 + 678,9 = …
7 175,3  +  9 095,43 = …

Aftrekken
Zet de komma’s netjes onder elkaar, vul aan met nullen achteraan.
1001,3 – 719,82 = …
9516,8 – 6666,6 = …

Vermenigvuldigen
– Zet het getal met de meeste cijfers bovenaan.
– Tel het aantal getallen na de komma.
– Je uitkomst heeft evenveel getallen na de komma!
82 x 673 = …
621 x 704 = …
9,19 x 35 = …
77,5 x 12,5 = …
84,7 x 2,36 = …

Delen
– Deel tot op 2 cijfers na de komma: vul aan in je deeltal.
– Schrijf de tafel van de deler op.
– Vergeet je komma niet mee te laten zakken.
– Let op met die rest, die telt ook 2 cijfers na de komma.
907,10 : 7 = … met rest …
6930,82 : 4 = … met rest …

Metend rekenen sprong 4,5,6

Les 47: oppervlaktematen
Les 48: hoeken vergelijk en hoeken meten
Les 62: oppervlaktematen en landmaten
Les 69: lengte, inhoud, gewicht, tijd en geld
Les 74: omtrek en oppervlakte
Les 75: de oppervlakte van een driehoek

Herhaling p. 26 en 27, p. 52 en 53, p. 78 en 79

Meetkunde sprong 4,5,6

Les 44: ruimte oriëntatie routes en coördinaten
Les 49 : vierkant, rechtehoek, ruit, parallellogram en trapezium
Les 57: driehoeken
Les 59: diagonalen
Les 71: vierhoeken classificeren en construeren
Les 73: driehoeken tekenen

Herhaling p. 27 en 28, p. 53 en 54, p. 80

________________________________

Getallenkennis sprong 4,5,6

Les 40: natuurlijke gatllen tot 1 000 000
Les 43: van kommagetal naar breuk en omgekeerd
Les 45: afronden en schatten
Les 53: percenten
Les 54: breuken, kommagetallen en percenten
Les 58: percent berekenen (1)
Les 66: percent berekenen (2)
Les 70: verhoudingen
Les 72: percent berkenen (3)

Herhaling p. 24, p. 49 en 50, p. 75, 76 en 77

Bewerkingen: hoofdrekenen sprong 4, 5, 6

Bewerkingen sprong 456 rekenwijzen hulpmiddel >>>

Les 41: kommagetallen delen door een natuurlijk getal
Bv. 5,4 : 6 = 54 t : 6 = 9 t = 0,9

Minitoets >>>

Les 46: kommagetallen vermenigvuldigen met 10, 100, en 1000 en 10 000 en met 5, 25 en 50
x 10 -> de komma schuift 1 plaats naar rechts   Bv.  6,7 x 10 = 67,0
x 100 -> de komma schuift 2 plaatsen naar rechts   Bv.  1,23 x 100 = 123,00
x 5 -> eerst x 10, dan : 2  Bv. 6,8 x 5 = 6,8 x 10 : 2 = 68,0 : 2 = 34,0
x 25 -> eerst x 100, dan : 4  Bv.  64 x 25 = 64 x 100 : 4 = 6400 : 4 = 1500 + 100 = 1600
x 50 -> eerst x 100, dan : 2  Bv. 8,8 x 50 = 8,8 x 100 : 2 = 880 : 2 = 440

Minitoets >>>

Les 55: een natuurlijk getal vermenigvuldigen met een breuk en omgekeerd
Vermenigvuldig enkel de teller met het natuurlijk getal. Bv. 1/5 x 3 = 3/5
Vereenvoudig waar mogelijk en haal de gehelen eruit.  Bv. 6/5 = 1 en 1/5

Minitoets >>>

Les 56: kommagetal x kommagetal
Schrijf de kommagetallen als een breuk op 10 of 100.
Vermenig de tellers met elkaar, en vermenigvuldig de noemers met elkaar.
Bv. 0,4 x 0,8 = 4/10 x 8/10 = 32/100 = 0,32
Bv. 6,2 x 0,3 = 62/10 x 3/10 = 186/100 = 1,86

Minitoets >>>

Les 61: natuurlijke getallen delen door 10, 100, 1000 en 10 000 en door 5, 25 en 50
Les 67: kommagetallen delen door 10 en 100, en door 5, 25 en 5
: 10 -> de komma schuift 1 plaats naar links  Bv. 3,9  : 10 = 0,39
: 100 -> de komma schuift 2 plaatsen naar links  Bv. 5,4 : 100 = 0,054
: 5 -> eerst : 10, dan x 2  Bv. 8,4 : 5 = 8,4 : 10 x 2 = 0,84 x 2 = 1,68
: 25 -> eerst : 100, dan x 4  Bv. 4 : 25 = 4 : 100 x 4 = 0,04 x 4 = 0,16
: 50 -> eerst : 100, dan x 2  Bv. 72 : 50 = 72 : 100 x 2 = 0,72 x 2 = 1,44

Minitoets >>>

Herhaling p. 25, p. 50 en 51, p. 77

 

______________________________

Getallenkennis boek A sprong 1, 2 en 3

Sprong 1 les 2 – natuurlijke getallen tot 100 000
Sprong 1 les 6 – kommagetallen
Sprong 2 les 14 – de breuk als operator
Sprong 2 les 19 – de breuk als rationaal getal
Sprong 2 les 23 – verhoudingen en kansen
Sprong 3 les 27 – diagrammen en grafieken – bekijk hier het kopieerblad!
Sprong 3 les 33 – breuken herstructureren en gelijknamige breuken optellen en aftrekken

Herhalingen p. 24, p. 51-52 en p. 76-77! 

Bewerkingen – handig rekenen boek A sprong 1, 2 en 3

(Sprong 1 les 1 – stapsgewijs aan het werk)
Sprong 1 les 3 – natuurlijke getallen optellen en aftrekken
Sprong 1 les 7 – natuurlijk getallen en kommagetallen optellen en aftrekken
https://www.youtube.com/watch?v=xAKyPDI8hgc
Sprong 2 les 15 – natuurlijke getallen vermenigvuldigen TExTE
https://www.youtube.com/watch?v=FjhioaHY_Uw
Sprong 2 les 20 – natuurlijke getallen x5, x25 en x50 en x machten en veelvouden van 10
https://www.youtube.com/watch?v=_j7FymWccTU
Sprong 3 les 28 – natuurlijke getallen vermenigvuldigen met kommagetallen
https://www.youtube.com/watch?v=fPOqZlkgSPQ
https://www.youtube.com/watch?v=bWEAF3ZeVL4
Sprong 3 les 29 – de zakrekenmachine
Sprong 3 les 35 – natuurlijke getallen delen door natuurlijke getallen
https://www.youtube.com/watch?v=kebMrMfH9T8

Herhalingen p. 25, p. 52 en p. 78-79 ! 

Download hier de toetswijzer!

Bewerkingen – cijferen boek A sprong 1, 2 en 3

Opstartles – waarom cijferen, wat zijn de valkuilen, werkwijze, + – x :
Maak het jezelf bij schatten gemakkelijk. Bij x en : denk je aan de (grote) tafels!
Sprong 1 les 8 – natuurlijke getallen en kommagetallen cijferend optellen
https://www.youtube.com/watch?v=eptYfVxo_Zg
Sprong 2 les 16 – natuurlijke getallen en kommagetallen cijferen aftrekken
https://www.youtube.com/watch?v=eptYfVxo_Zg
Sprong 3 les 30 – cijferend vermenigvuldigen met twee getallen
https://www.youtube.com/watch?v=lIXvnrfc6Bk
Sprong 3 les 36 – kommagetallen en natuurlijke getallen delen door een natuurlijk getal tot op 0,01
https://www.youtube.com/watch?v=khi7tU6G6mA 

Herhalingen p. 26, p. 52 en p. 78 en 79! 

Metend rekenen   boek A sprong 1, 2 en 3

Sprong 1 les 4 – lengte
https://www.youtube.com/watch?v=6BFrYrPzewU
Sprong 1 les 9 – inhoud
https://www.youtube.com/watch?v=GXyv9ECRuzY
Sprong 2 les 17 – gewicht
https://www.youtube.com/watch?v=_GCrVO8uY14 
Sprong 2 les 21 – geld
https://www.youtube.com/watch?v=ZS-BciZ2UVA
Sprong 3 les 31 – tijdsduur berekenen
https://www.youtube.com/watch?v=04OO6BA_cN8

Download hier de tabellen (lengte, inhoud en gewicht) 
tabellen lengte gewicht en inhoud

Herhalingen p. 27, p. 53 en p. 79 en 80! 

Meetkunde boek A sprong 1, 2 en 3

Sprong 1 les 5 – evenwijdigheid en loodrechte stand
Sprong 1 les 10 – spiegelingen
Sprong 2 les 18 – ruimtelijke oriëntatie plaatsbeschrijving
Sprong 2 les 22 – kijklijnen
Sprong 3 les 32 – zich mentaal verplaatsen in de ruimte