Taalwijs & lezen: leerstofoverzichten 

Nederlands – teksten
Nederlands – werkwoorden
Nederlands – woorden
Nederlands – zinnen

Taalwijs: oefeningen 

Taalwijs: woorden en zinnen
Taalwijs: woorden en zinnen verbetersleutel

Papieren oefenmateriaal begrijpend lezen: 

begrijpend lezen leerstof
begrijpend lezen I oefeningen
begrijpend lezen II teksten

begrijpend lezen II vragen
begrijpend lezen III oefeningen

Vraag gerust uitleg of een geprinte versie van de werkbladen!

Online oefenmateriaal begrijpend lezen: 

Het verwisselde kind
Koekiemonster

De deur
Ringtones
Meerdere verhaaltjes
Hoofdgedachte 1 (de hoofdgedachte van een tekst bepalen)
Hoofdgedachte 2 (de hoofdgedachte van een tekst bepalen)